Important pentru studenții admiși la studii în statul român | Tudor Cojocariu

Important pentru studenții admiși la studii în statul român

DSC00182Ambasada României din Republica Moldova anunţă că, pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării – www.edu.ro , este  postată lista locurilor pentru studenţi alocate absolvenţilor de liceu din Republica Moldova, pentru anul universitar 2009-2010.

Cetăţenii din Republica Moldova care se regăsesc pe lista menţionată se vor prezenta, începând cu data de 25 august 2009, la Secţia Consulara a Ambasadei României la Chişinău, situată în strada Grigore Ureche nr. 2, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00-14.00, în vederea obţinerii vizelor de intrare în România.

Studenţii bursieri care au fost admişi la studiile universitare trebuie să prezinte următoarele documente:

– Cerere de viză – tip D– completată conform cerinţelor;

– O fotografie color, de dată recentă ( dimensiunile de 3,5 cm x 4,5 cm);

– Paşaportul titularului şi o copie a paginii informatizate;

– Cazierul judiciar.

Studenţii nebursieri care au fost admişi la studiile universitare trebuie să prezinte următoarele documente:

– Cerere de viză – tip D– completată conform cerinţelor;

– O fotografie color, de dată recentă ( dimensiunile de 3,5 cm x 4,5 cm);

– Paşaportul titularului şi o copie a paginii informatizate;

– Cazierul judiciar;

– Dovada achitării primului an de studiu ( chitanţă sau orice alt document emis de unitatea de învăţământ superior);

– Asigurare medicală (30.000 euro), valabilă pentru 90 zile;

– Dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin 500 Euro ( dovada mijloacelor de întreţinere se va face numai prin extras de cont bancar ).

Studenţii  acceptaţi la studii în cadrul universităţilor particulare din România vor prezenta, pentru obţinerea vizei de lungă şedere pentru studii, setul de documente prevăzute pentru studenţii nebursieri +dovada acceptării la studii, dovadă care se va face prin documente emise de instituţia de învăţământ superior la care urmează să studieze solicitantul.

Menţiuni!

1. Toate documentele necesare obţinerii vizei vor fi prezentate atât în original cât şi în xerocopie!

2. Vizele pentru cetăţenii Republicii Moldova se acordă gratuit!

Sursa> Ambasada statului român la Chișinău

Tudor Cojocariu

Development enthusiast | Marketing uplifter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.