(Unde?/Cum?)Votarea din 5 aprilie - București | Tudor Cojocariu

(Unde?/Cum?)Votarea din 5 aprilie – București

 Se va vota la 2 secții, numai cu pașaportul (inclusiv dacă este expirat):

nu-votezi-nu-vorbesti

Consulatul Republicii Moldova în România

Adresa: București, bulevardul Eroilor Nr. 8.  vezi strada pe harta

Telefon: +40 (21) 410 98 27. Fax: +40 (21) 410 98 26.

Repere: Stația de metrou Eroilor; în zona Spitalului Municipal, al Operei Române și al clădirii de birouri Opera Center.

 Ambasada Republicii Moldova în România

 Adresa: București, strada Aleea Alexandru Nr. 40. vezi strada pe harta

Telefon: +40 (21) 230 43 07.

Repere: Stația de metrou Piața Victoriei, ieșire spre bd. Aviatorilor; mergând de-a lungul bd. Aviatorilor, pe dreapta, trebuie sa o luați la dreapta pe Aleea Alexandru. Aceasta este în formă de potcoavă, astfel că într-un final dă tot în bd. Aviatorilor, încercuind cealaltă alee mai mică. După ce treceți de prima Aleea Alexandru, apoi de cele două Aleea Modrogan, pentru ca să intrați din a doua Alee Alexandru (pentru a înțelege ce am scris aici vezi harta mai sus). Sau coborati la statia de metro Aviatorilor si mergeți pe stânga pe bd. Aviatorilor până la Aleea Alexandru.  

*Program: 7:00 – 21:00

 Aprobată

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2213 din 27 februarie 2009

INSTRUCŢIUNEA

cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare

din 5 aprilie 2009 în cadrul secţiilor de votare constituite în afara

Republicii  Moldova

1. Dispoziţii generale

În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept în modul stabilit de lege.

Orice cetăţean al Republicii Moldova, aflat în străinătate, poate vota la secţiile de votare constituite pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, indiferent de statutul aflării lor pe teritoriul statului respectiv. Membrii biroului electoral al secţiei de votare constituit în afara Republicii Moldova nu sînt în drept să examineze sub orice aspect legalitatea aflării alegătorului pe teritoriul statului respectiv pe întreaga perioada electorală.  

Conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova aduc la cunoştinţa cetăţenilor aflaţi pe teritoriul statelor respective data, ora şi locul desfăşurării alegerilor prin afişarea acestei informaţii  la sediul lor (în incinta clădirii şi/sau pe panourile informaţionale ale acestora), precum şi pe pagina lor web.

Alegerile în Parlamentul Republicii Moldova vor avea loc la 5 aprilie 2009, de la 07:00 pînă la 21:00, ora locală a regiunii în care se află misiunea diplomatică respectivă.

2. Constituirea secţiilor de votare şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare în afara Republicii Moldova

Pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se organizează cîte o secţie de votare pentru colaboratorii acestor misiuni şi membrii familiilor lor, precum şi pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în ţările respective, indiferent de numărul acestora. Secţiile de votare în cauză aparţin circumscripţiei electorale a municipiului Chişinău.

Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie în conformitate cu propunerile partidelor politice reprezentate în Parlament abilitate cu dreptul de a înainta candidaturi în organele electorale nu mai tîrziu de 15 martie 2009 din 5-11 membri cu drept de vot deliberativ. În cazul cînd propunerele respective nu au parvenit pînă la 9 martie 2009, biroul electoral va fi constituit din rîndul colaboratorilor misiunii diplomatice respective în baza ordinului conducătorului misiunii diplomatice. Dacă numărul colaboratorilor este insuficient, în  calitate de membri cu drept de vot deliberativ, prin acelaşi ordin, pot fi numite şi alte persoane – cetăţeni ai Republicii Moldova, cu dreptul de a alege, aflaţi legal pe teritoriul statului respectiv din afara misiunii diplomatice sau consulare a Republicii Moldova.

În termen de 3 zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare componenţa acestuia se aduce la cunoştinţa Comisiei Electorale Centrale şi Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr.1. Membrii biroului electoral nu pot fi membri de partid şi candidaţi în alegerile respective.

În biroul electoral al secţiei de votare constituit pe lîngă misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova se aleg, prin vot secret, preşedintele şi secretarul biroului respectiv.

3. Listele electorale

În secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, listele electorale se întocmesc în baza datelor colectate de către conducătorii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare care activează pe teritoriul statelor respective.

După constituirea biroului electoral, misiunile diplomatice şi oficiile consulare aduc la cunoştinţa publică şi actualizează listele electorale deţinute. Listele electorale se afişează la sediul lor (în incinta clădirii şi/sau pe panourile informaţionale).

În lista electorală de bază se înscriu colaboratorii misiunii diplomatice sau ai oficiului consular, precum şi membrii familiilor lor, de asemenea alegătorii care se află la evidenţă consulară permanentă.

În lista electorală suplimentară se înscriu alegătorii care se află la evidenţă consulară temporară şi care au solicitat includerea lor în listele electorale cu 7 zile înainte de ziua alegerilor, precum şi alegătorii care s-au prezentat la votare în ziua alegerilor.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor aduc la cunoştinţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău şi Comisiei Electorale Centrale numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale.

Birourile electorale ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova vor estima numărul alegătorilor care vor participa la votare şi vor solicita Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău un număr suficient de buletine de vot specificînd numărul acestora în limba de stat şi limba rusă.

4. Actele de identitate în baza cărora se permite participarea la   votare în afara Republicii Moldova

Actul de identitate, ce-i permite cetăţeanului Republicii Moldova să participe la votare în cadrul alegerilor parlamentare organizate peste hotarele Republicii Moldova, poate fi unul dintre cele indicate:

a) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova pentru ieşire şi intrare din ţară, inclusiv cu termen de valabilitate  expirat;

b) livretul de marinar.

5. Securitatea desfăşurării alegerilor parlamentare în cadrul misiunilor  diplomatice şi oficiilor consulare

Biroul electoral al secţiei de votare de comun acord cu misiunea diplomatică ori consulară asigură pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor şi a cabinelor pentru vot secret, organizează votarea în ziua stabilită, înştiinţează din timp organele competente ale statului de acreditare pentru asigurarea ordinii în preajma secţiei de votare.

6. Monitorizarea alegerilor parlamentare la secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova

Monitorizarea alegerilor parlamentare la secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova se efectuează de către observatorii şi jurnaliştii acreditaţi conform Regulamentului privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 332 din 24.10.2006, şi a Regulamentului cu privire la acreditarea şi activitatea profesională a jurnaliştilor străini în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.359 din 02.06.1995, precum şi de reprezentanţii concurenţilor electorali. 

Observatorii şi jurnaliştii pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova se acreditează de către Comisia Electorală Centrală.

Lista observatorilor internaţionali  şi jurnaliştilor acreditaţi pe lîngă Comisia Electorală Centrală va fi adusă la cunoştinţa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru remiterea ulterioară misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare. Totodată, lista integrală a observatorilor internaţionali acreditaţi este disponibilă pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md la rubrica „Alegeri 2009″.

Accesul la procedurile electorale a observatorilor internaţionali şi jurnaliştilor acreditaţi este asigurat la prezentarea legitimaţiei de acreditare (model stabilit de Comisia Electorală Centrală) împreună cu actul de identitate.

 

7. Particularităţile participării la votare la secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova

Particularităţile participării la votare la secţiile de votare constituite pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova vor fi conforme Instrucţiunii cu privire la particularităţile participării la vot la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, aprobate prin hotărîre de Comisia Electorală Centrală.

Sursa

Aprobată 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

                                                                                                                nr. 2258 din 6 martie 2009,

                                                                   completată prin hot. CEC nr. 2356 din 20 martie 2006,

            nr. 2400 din 27 martie 2009

 INSTRUCŢIUNEA

cu privire la particularităţile  participării la votare în cadrul alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009

1.     Modalitatea de votare

În corespundere cu prevederile art. 53 din Codul electoral, fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. Biroul electoral al secţiei de votare înmînează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea actului de identitate, prevăzut la art.53 alin.(3) din Codul electoral, iar alegătorul, primind buletinul de vot, semnează în lista electorală în dreptul numelui său.

2.     Votarea în baza listei suplimentare

2.1. Alegătorii din raza secţiei de votare, care nu sînt înscrişi în listele electorale, se înscriu într-o listă suplimentară la prezentarea actului de identitate ce atestă domicilierea lor în perimetrul secţiei de votare respective.

2.2. În aceeaşi listă suplimentară se înscriu şi alegătorii care au venit la secţia de votare avînd certificatul pentru drept de vot. Certificatul pentru drept de vot rămîne la biroul secţiei de votare şi se anexează la lista suplimentară.

2.3. În baza listei suplimentare votează şi persoanele indicate la punctul 3.1 din prezenta Instrucţiune.

2.4. Persoanele care nu au fost incluse în listele electorale pe motiv că nu au înregistrare permanentă sau temporară la domiciliu vor putea vota în secţiile de votare corespunzătoare locului de înregistrare la ultimul domiciliu sau reşedinţă. Această categorie de persoane vor fi incluse în listele suplimentare.

Pct. 2.4. completat prin hot. CEC nr. 2356 din 20.03.09

3. Votarea la locul aflării (cu urna mobilă)

3.1. În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive întemeiate, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare, desemnează la cererea verbală sau scrisă a acestuia, cel puţin doi membri ai biroului care se deplasează la locul unde se află alegătorul cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar pentru votare: lista electorală suplimentară, semnată de preşedintele şi secretarul biroului electoral (a alegătorilor care au solicitat votarea la locul aflării lor); buletinul de vot; ştampila specială „ALEGERI 05.04.09″ pentru aplicare în actul de identitate; ştampila cu menţiunea „Votat”; tuşiera. Echipa care se deplasează cu urna de vot mobilă poate fi însoţită de observatori.

În lista electorală de bază, în dreptul numelui persoanei respective, se face menţiunea „Votat la locul aflării”.

3.2. Cererile pot fi transmise biroului electoral, începînd cu data de 22 martie pînă la 5 aprilie curent, ora 15.00, şi se fixează într-un registru, parte componentă a documentaţiei electorale. Deplasarea la domiciliul alegătorului poate fi efectuată pe parcursul zilei, cu condiţia de a reveni la secţia de votare pînă la ora 21.00. Membrii biroului, deplasaţi la alegător, sînt obligaţi să-i asigure posibilitatea exercitării libere a dreptului de vot.

3.3. În acelaşi mod votează şi persoanele deţinute pe baza unui mandat de arestare pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la privaţiune de libertate a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune administrativă sub formă de arest şi persoanele condamnate la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească definitivă pentru infracţiuni uşoare şi mai puţin grave. Lista acestei categorii de alegători se întocmeşte de conducătorul instituţiei corespunzătoare, se semnează şi se autentifică cu ştampila instituţiei şi se transmite, cel tîrziu la 15 martie curent, la secţia de votare din perimetrul respectiv.

3.4. Cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot, care în ziua votării se află în staţiuni balneare, case de odihnă, spitale amplasate în altă localitate decît locul permanent de trai al bolnavului, dar situate pe teritoriul Republicii Moldova votează la secţiile de votare în a cărei rază se află staţiunea balneară, casa de odihnă ori spitalul în care se află bolnavul. Listele electorale ale categoriei menţionate de alegători se întocmesc pe baza datelor prezentate de conducătorii instituţiilor medicale respective.

3.5. Persoanele internate în spitalele amplasate pe acelaşi sector cu domiciliul lor votează conform regulilor votării la domiciliu.

4. Votarea în afara Republicii Moldova 

4.1. Persoanele aflate în afara Republicii Moldova votează la secţiile de votare de pe lîngă ambasadele şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

4.2. Votarea în secţiile de votare constituite pe lîngă ambasadele şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 în cadrul secţiilor de votare constituite în afara  Republicii  Moldova, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2213 din 27 februarie 2009.            

5. Actele de identitate în baza cărora se permite participarea la votare

Votarea se efectuează în baza actelor de identitate stipulate la art.53 alin.(3) din Codul electoral.

Cetăţenilor Republicii Moldova li se permite să participe la votare în ziua de 5 aprilie 2009, în baza buletinelor de identitate cu termen de valabilitate expirat.

Pct. 5. completat prin hot. CEC nr. 2400 din 27.03.09

6. Votarea în baza declaraţiei de şedere

6.1. Persoanele cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, şi-au schimbat locul de şedere şi au depus, cel  tîrziu cu 45 de zile înainte de alegeri,  la organul administraţiei publice locale o declaraţie cu privire la locul nou de şedere pentru a putea fi înscrise în lista de alegători în secţia de votare corespunzător locului şederii şi radiate din lista electorală de la locul şederii precedente, vor vota în secţiile de votare conform declaraţiei depuse.

6.2. Această declaraţie este temei doar pentru înscriere în listele electorale şi nu poate fi utilizată pentru alte operaţiuni juridice. 

7. Modalitatea de aplicare a ştampilei speciale „ALEGERI 05.04.09″ în actele de identitate

7.1. În calitate de măsură de control pentru neadmiterea multiplei votări, tuturor alegătorilor care participă la votare li se aplică ştampila „ALEGERI 05.04.09″ în actul de identitate.

7.2. Ştampila „ALEGERI 05.04.09″ se aplică în actul de identitate odată cu eliberarea buletinului de vot:

– la pagina 6 din paşaportul pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova;

– la pagina 8 a fişei de însoţire a buletinului de identitate;

– la pagina 4 ori 6 a paşaportului de tip ex-sovietic, unde este aplicată ştampila „Cetăţean al Republicii Moldova”;

– în actul de identitate provizoriu (formularul nr.9);

– la compartimentul „Însemnări speciale” a livretului militar, a livretului eliberat de Centrul Serviciului Civil şi a livretului de marinar.

Sursa

 

 

Tudor Cojocariu

Development enthusiast | Marketing uplifter

8 thoughts on “(Unde?/Cum?)Votarea din 5 aprilie – București

 • 30/03/2009 at 9:52 pm
  Permalink

  Asadar, se pare ca va trebui sa vin la Bucuresti ca sa votez:(

  Reply
 • 30/03/2009 at 9:56 pm
  Permalink

  Desigur. Te asteptam! 😀

  Reply
 • 30/03/2009 at 9:57 pm
  Permalink

  Tare frumoase poze, Tudor:)
  Zapada – dar caldura. Fain!

  Reply
 • 30/03/2009 at 9:58 pm
  Permalink

  neaparat vin – dar numai duminica: dus-votat(!!!)-intors 🙁

  Reply
 • 31/03/2009 at 12:57 pm
  Permalink

  Cred ca trebuie de venit mai devreme. Daca va fi cald ne vom arde toti la soare… Ma scol dimineata sa ajung la 7.00 :))))))))))))))))))))))))))))

  Reply
 • 31/03/2009 at 2:36 pm
  Permalink

  100% vin …shi cum credeti ptr cine o sa votez?:))))

  Reply
 • 31/03/2009 at 5:54 pm
  Permalink

  Dragos, noi te primim si inauntru daca vrei ;).
  Nicolae, vrei sa deschis un poll sa aflam cu cine va vota Nicolae :D?

  Reply
 • 02/04/2009 at 10:47 am
  Permalink

  mersi, cautam informatii despre actele cu care putem vota… nici pe basarabeni.net si altele de genu nu am gasit.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.