fbpx

DEMERS al Ligii Studenţilor Basarabeni din România către MECI

DEMERSSigla MECI

al Ligii Studenţilor Basarabeni din România

Către: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

În atenţia: Doamnei Ministru Ecaterina ANDRONESCU

 

Stimată Doamnă Ministru,

LSBR este o asociaţie constituită la nivel național din nouă preşedinţi de asociaţii ale studenţilor români basarabeni din nouă orașe din România şi are ca obiectiv principal imprimarea unei abordări bazate pe solidaritate şi unitate în acţiuni ale studenţilor basarabeni implicaţi în mediul asociativ şi civic. De asemenea, aceasta își propune să creeze un cadru favorabil unei colaborări mai strânse dintre asociațiile locale care împart aceleași principii de funcționare și să promoveze o abordare bazată pe solidaritate și unitate în acțiuni ale studenților basarabeni implicați în mediul asociativ și civic din România. Specificul acesteia este că ea a fost creată din oameni şi respectiv, din echipe, care s-au remarcat de-a lungul timpului prin activităţi capabile să stimuleze sentimentul de apartenenţă la spaţiul cultural românesc, precum şi să promoveze valorile democraţiei europene. Ținem să menționăm că LSBR și-a stabilit printre cele dintâi priorități consolidarea unui dialog constructiv şi transparent dintre instituţiile statului român şi mediul asociativ de tineret al românilor basarabeni.

În această calitate, dar şi în conformitate cu legea învăţământului numărul 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare, legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, dar şi a metodologiei de şcolarizare a cetăţenilor de origine etnică română din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate în învățământul de stat din România, în anul scolar / universitar 2009 – 2010,  solicităm Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării să facă publice următoarele informaţii:

–  publicarea listelor cu candidații respinși, care să conțină inclusiv media de admitere a acestora și facultatea solicitată;

– expunerea detaliată a modului în care s-a realizat selecția candidaților – modelul sau mecanismul utilizat.

       În aceeaşi ordine de idei, dar şi ca urmare a sesizărilor parvenite pe adresele asociaţiilor studenţilor basarabeni, solicităm ca bursele rămase neocupate să fie acordate (în funcţie de media de admitere) tinerilor etnici români din Rep. Moldova care îşi vor depune dosarul direct la sediul unităţilor de învăţământ din România în sesiunea de admitere organizată în luna septembrie. 

De asemenea, ținem să vă aducem la cunoștință că reprezentanții LSBR au fost înștiințați de către mai mulți studenți ne-admiși la studii, că la facultățile solicitate de aceștia, au intrat studenți cu o medie generală conform cu domeniul solicitat mai mică decât a lor, la fel cum, în cadrul aceleeași facultăți, studenți cu media generală mai mică vor beneficia de bursă în locul celor cu media mai mare.

       Avem convingerea că, prin deschiderea și disponibilitatea Domniei Voastre față de aspirațiile și problemele etnicilor români din Rep. Moldova, dar și din celelalte împrejurimi ale statului Român, prezentul demers va avea un deznodământ favorabil. În acest sens, vă asigurăm de întreaga noastră deschidere şi dorinţă de colaborare.

Data                                                                                                                                                                                                           Semnatari:

24.08.2009                                                                                       Membrii Fondatori ai Ligii Studenților Basarabeni din România:

Tudor Cojocaru, președinte LSB București și președinte LSB România

Petru Ciolpan, președinte GIRB Suceava

Anatol Cojocari, președinte ASEB Oradea

Nicolae Leva, președinte GIB Cluj

Svetlana Popescu, președinte LSB Galați

Octavian Apostol, președinte OSBB Brașov

Iulian Munteanu, președinte OSB Constanța

Svetlana Ursu, președinte LSB Timișoara (GI)

Ludmila Motroi, președinte ASEB Craiova

Tudor Cojocariu

LinkedIn Talent Solutions for Growth Markets | Connecting recruiters with opportunities.

One thought on “DEMERS al Ligii Studenţilor Basarabeni din România către MECI

  • 24/08/2009 at 9:04 pm
    Permalink

    Brava ! O initiativa laudabila. Ar trebui mai multa transparenta din partea MECI !

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.