Identitatea “moldovenească” – arma pseudo-comuniștilor de la Chișinău | Tudor Cojocariu

Identitatea “moldovenească” – arma pseudo-comuniștilor de la Chișinău

   TricolorulTricolorul RM

  

În contextul relațiilor româno-române, adică a basarabenilor cu românii din Țară, chestiunea tinerilor care ajung în România este una esențială. Cu toate că în RM se produce un exod masiv al populației, mass-media pare să fie axată exact pe aceste relații ”bilaterale” între cele două state românești. Este regretabil faptul ca s-a ajuns pe acest fir la acuzații, îndreptate unilateral, adică ale autorităților comuniste din RM la adresa românilor în general și a oficialităților românești, în particular. Elementul identitar, unul aparent ne-semnificativ în economia problemelor primordiale, e folosit tocmai pentru a direcționa discuțiile referitoare la viața basarabenilor pe făgașul dorit de către reprezentanții anumitor interese. Spre mirarea celor mai mulți, se insistă foarte mult asupra paralelei dintre “român” și “moldovean”, Logica este cât se poate de simplă: Uniunea Europeană, structură atât de importantă pentru RM, susține existența statelor ca exprimare comună a voinței cetățenilor săi. Or, “statul moldovenesc” ar fi lipsit de insăși rațiunea de a fi dacă cetățenii acestuia s-ar declara “români”.

Sintagme precum “un popor în două state”, “Basarabia ruptă de Țara-Mama”, “frați români”, “Basarabia-lacrima României” sunt deja arhi-cunoscute, încât se reacționează invers, nemaiavând rezonanța inițială. Tind să cred că acest lucru s-a întâmplat și din cauza profanării acestora de către formațiunile politice, civile și în ultimă instanță obscure, care au apărut ca substitute ale unor forțe pro-românești reale. Acesta nu a fost decât un rol, care a trebuit să-i revină cuiva. Profitorii de toate spețele au fost infiltrați în pozițiile-cheie ale structurilor statale tocmai pentru a deturna poporul român din calea sa firească spre unitate națională, or România este și trebuie să rămână un “stat național unitar”, cu toate că se intreprind încercări de a elimina această sintagma din constituția României.

“Basarabia este pamânt românesc”, spunea poetul național român. Iar cine nu este convins, să citească puțină istorie din diferite surse, inclusiv străine și să treacă evenimentele prin filtrul propriei conștiințe. Nu trebuie sa fii specialist în istorie sau filologie pentru a vedea niște realități mai mult decât evidente. Un moldovean din Basarabia se întelege la fel de bine cu un bucureștean, la fel cum se înțelege și un moldovean din partea de vest a Moldovei istorice. Ștefan cel Mare și Sfânt a fost ales cel mai mare dintre români, fiind în acelați timp cel mai important simbol al RM (vezi statuia din centrul Chișinăului, toate bancnotele, bulevardul central – fostul “Lenin”, etc). De asemenea, dacă ar fi să nominalizăm câteva personalități marcante ale “culturii moldovenești” am ajunge tot la românii atât de evitați de nomenclaturiștii roșii de la Chișinău. Desigur, am putea să ne imaginăm că există și moldoveni ”autentici” (adica “ne-români”), însă am ajunge să vorbim despre niște venetici sovietici sau în cel mai bun caz despre români basarabeni care și-au vândut propria piele și constiință de dragul unor recompense pecuniare și flatări ale propriului orgoliu. Aici am putea să-i menționez pe prim-secretarul CC Bodiu și pe Madan, cei care au militat pentru introducerea conceptului de “limbă moldovenească” în Basarabia. De asemenea, este elocvent exemplul scriitorului Ion Druță, care spunea că ”Basarabia nu a fost niciodată românească și nici rușii n-au dreptul la ea”.

Închei cu un citat din lucrarea istoricului francez Jules Michelet (Le Peuple, 1846) care afirma că “Persoana e un lucru sfânt. Pe masură ce o națiune capătă caracteristicile unei persoane și devine suflet, inviolabilitatea sa crește în aceeași proporție, crima de a viola personalitatea națională devine cea mai mare dintre crime”.

 

 

Tudor Cojocariu

Development enthusiast | Marketing uplifter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.