Admiterea 2008-2009 România - versiunea finala a metodologiei | Tudor Cojocariu

Admiterea 2008-2009 România – versiunea finala a metodologiei

Şcolarizarea cetăţenilor din Republica Moldova în învăţământul liceal şi superior de stat din România în anul şcolar/universitar 2008-2009

Metodologie privind şcolarizarea cetăţenilor din Republica Moldova, a cetăţenilor de origine etnică română din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina şi Ungaria şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate în învăţământul de stat din România, începând cu anul şcolar / universitar 2008 – 2009 (aprobată prin OMECT nr. 4538/23.06.2008)
| descarcă varianta finală
Calendarul concursului de admitere în învăţământul preuniversitar şi superior de stat din România a etnicilor români şi diaspora
| descarcă
Cerere de înscriere la concurs pentru studii liceale sau universitare în învăţământul de stat din România pentru tinerii din Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria şi diaspora (Anexa Nr.1A)
| descarcă
Fişa de înscriere în anul şcolar 2008-2009 petru tinerii din Rep. Moldova în învăţământul liceal de stat din România ((Anexa Nr.1B)
| descarcă

Lista domeniilor fundamentale de ştiinţă, artă, cultură şi a domeniilor pentru studii universitare de licenţă (anexa nr. 2)
| descarcă

Centrele de an pregătitor şi domeniile de studiu de licenţă începând cu anul de învăţământ 2008 / 2009 (anexa nr. 3)
| descarcă

Graficul activităţilor Comisiei M.A.E. – M.E.C.T. de preselecţie a candidaţilor (anexa nr. 4)
| descarcă

Numarul locurilor subventionate de stat in anul scolar/universitar 2008 – 2009 (anexa nr. 5)
| descarcă

Repartizarea locurilor cu bursă la studii universitare de licenţă pentru cetăţeni ai Rep. Moldova, absolvenţi de liceu în România (anexa nr. 6 A), respectiv pentru absolvenţii liceelor din Rep. Moldova (anexa nr. 6 B)
| descarcă Anexa 6A [pdf] sau Anexa 6B [pdf]

Repartizarea locurilor subvenţionate cu bursă/fară bursă la studii universitare de licenţă pentru etnicii români din ţari învecinate şi diaspora – pe universităţi şi domenii de studiu (anexa nr. 7) – anul univeristar 2008-2009
| descarcă Anexa 7 [pdf]

Repartizarea locurilor subvenţionate pe ţări şi universităţi pentru studii de master, doctorat şi rezindeţiat, în anul universitar 2008-2009 (anexa nr. 8)
| descarcă Anexa 8 [pdf]

 

Tudor Cojocariu

Development enthusiast | Marketing uplifter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.