fbpx

Burse pentru studentii romani moldoveni/basarabeni care studiaza in Romania

Am postat anuntul in speranta ca voi avea vizitatori ai blogului eligibili pentru acest program. Aveti mai jos informatiile necesare pentru a obtine o bursa de studiu din partea Fundatiei Dinu Patriciu. Succes si noroc!

Incepand cu anul universitar 2010-2011, Fundatia Dinu Patriciu ofera si cetatenilor moldoveni care studiaza in Romania posibilitatea de a intra in programul de burse Inventeaza-ti Viitorul!

Conditii de eligibilitate
I.Bursele Inventeaza-ti Viitorul! pentru cetatenii moldoveni sunt oferite acelor tineri din Republica Moldova, care nu au cetatenie dubla moldo-romana si care la data inscrierii in concursul de acordare a burselor se afla intr-una din situatiile de mai jos:
a) sunt deja inscrisi la studii, la zi, intr-o universitate de stat sau privata din Romania intr-un program de licenta acreditat sau autorizat sa functioneze provizoriu si nu sunt in an terminal
b) sunt elevi in anul terminal (fie in R. Moldova fie in Romania) sau studenti si doresc sa isi continue studiile la o universitate din Romania
Pentru ca in ambele cazuri, bursa este acordata in baza intentiei candidatilor de a urma studii universitare de licenta in Romania, dovedirea calitatii de student la inceputul anului universitar 2010-2011 este obligatorie.
II.Solicitantii burselor Inventeaza-ti Viitorul trebuie sa fi realizat in ultimii doi ani de studiu incheiati o medie cel putin egala cu 9.
III.Solicitantii burselor Inventeaza-ti Viitorul trebuie sa provina din familii cu venituri modeste. Venitul net, lunar, pe membru de familie trebuie sa fie inferior pragului de 1500 de lei moldovenesti.

Tinerii din Republica Moldova care au cetatenie dubla, moldo-romana, NU SUNT ELIGIBILI pentru aceste burse. Cei aflati in aceasta situatie sunt rugati sa se inscrie pentru una dintre cele 500 de burse puse la dispozitia studentilor romani.

Acordarea burselor
Acordarea burselor Inventeaza-ti Viitorul se face prin concurs, fiind selectati 100 de beneficiari din totalul candidatilor eligibili inscrisi. Principalul criteriu de departajare este media ultimilor doi ani de studiu incheiati.
Inscrierea pentru concurs are loc in doua etape: completarea unei fise de inscriere on-line, respectiv imprimarea si expedierea acesteia alaturi de restul documentelor din componenta dosarului de candidatura.

Calendarul inscrierilor pentru concurs
20 ianuarie 2010 – 15 martie 2010 pentru bursele acordate in anul universitar 2010-2011
Toti candidatii vor completa fisa de inscriere on-line (http://candidatimd.fundatiadinupatriciu.ro/) in perioada indicata si vor expedia Fundatiei Dinu Patriciu in termen de 15 zile de la completare (dar nu mai tarziu de 15 martie – data postei) urmatoarele documente ce alcatuiesc dosarul de candidatura:
a)Fisa de inscriere, completata on-line si semnata
b)Copie a buletinului de identitate (inclusiv fisa de insotire)
c)Copie a pasaportului
d)Foaie matricola (sau adeverinta) din care sa reiasa mediile obtinute in ultimii doi ani de studiu incheiati
e)Documente care sa ateste calitatea de elev sau student a candidatului precum si clasa/anul de studiu al acestuia.
f)Eseu in care candidatii trebuie sa detalieze planurile si sperantele lor pentru viitor precum si modul in care aceasta bursa ii poate ajuta sa si le duca la ideplinire. Eseul va trebui redactat de mana, in limba romana si va avea dimensiunea cuprinsa intre minim o pagina A4 si maxim doua pagini A4.
g)Copie dupa buletinele de identitate ale tuturor membrilor familiei (inclusiv fisele de insotire). In cazul in care exista membri ai familiei care nu au buletin de identitate va fi anexata copia certificatului de nastere. Daca exista copii care nu sunt trecuti pe fisele de insotire ale parintilor, este necesara trimiterea unui certificat de componenta a familiei din partea primariei.
h)Documente care sa probeze venitul tuturor membrilor familiei pentru ultimele 3 luni care preced depunerea dosarului de candidatura.
-adeverinta de salariu (in cazul celor care realizeaza venituri din salarii)
-adeverinta de indeminizatie de somaj eliberata de ANOFM pentru ultimele trei luni care preced depunerea dosarului (in cazul somerilor)
-Copie a Carnetului de Pensionar si un certificat de la Casa Nationala a Asigurarilor Sociale referitor la valoarea pensiei primite pe ultimele trei luni ce preced depunerea dosarului. (in cazul pensionarilor)
-adeverinta fiscala care sa ateste veniturile din agricultura (in cazul celor care realizeaza venituri din agricultura)
-adeverinta fiscala care sa ateste veniturile din activitati independente (in cazul celor care realizeaza venituri din activitati independente)
-declaratie pe onoare (in cazul celor care nu realizeaza niciun venit sau al celor care nu pot proba veniturile prin una din modalitatile descrise mai sus)
i)Dupa caz, la dosar pot sa fie anexate si urmatoarele documente:
-copie dupa diplomele obtinute la olimpiade sau alte concursurii scolare (in cazul in care ati mentionat acest lucru in fisa de inscriere)
-copie dupa sentinta de divort sau copie dupa certificatul de deces (pentru a dovedi componenta familiei)
-documente care sa ateste calitatea de reprezentat legal a persoanei care raspunde pentru minor in cazul in care aceasta nu este unul dintre parinti (tutori, curatori, asistenti maternali)
-adeverinta de la centrul de plasament pentru candidatii institutionalizati.

Toate documentele trebuie sa fie redactate in limba romana. In cazul in care acestea nu pot fi eliberate in limba romana, va rugam sa includeti in dosar traduceri legalizate ale documentelor si copii dupa original.

Selectia
Cele 100 de burse disponibile vor fi acordate in ordinea mediilor, numai acelor candidati care indeplinesc conditiile legate de cetatenie si venit.
In cazul in care media nu se va dovedi a fi un criteriu suficient pentru realizarea selectiei, candidatii aflati la egalitate vor fi departajati in urma evaluarii eseului.
Evaluarea dosarelor va avea loc intre 15 martie si 15 iulie 2010, urmand ca lista castigatorilor sa fie publicata la data de 18 iulie 2010 (in cazul candidatilor elevi in anul terminal al liceului, bursa urmeaza sa fie confirmata la data de 1 octombrie in baza rezultatului repartizarii la universitati in Romania).
Bursa va putea fi prelungita cu un an de zile in cazul in care beneficiarul indeplineste anumite conditii (excelenta academica- media mai mare de 9 in anul in care a primit bursa, promoveaza toate examenele si continua sa fie inscris la universitatea/facultatea/programul respectiv).

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa apelati 0800 080 400 sau sa trimiteti un e-mail la adresa [email protected]

Inscrie-te pentru o bursa

Tudor Cojocariu

Development enthusiast | Marketing uplifter

3 thoughts on “Burse pentru studentii romani moldoveni/basarabeni care studiaza in Romania

 • 10/03/2010 at 6:12 pm
  Permalink

  Buna.
  Am o intrebare, in cazul elevilor din licee pedagogice cu 13 clase, care vor sa aplice, media pe ultimii doi ani va fi din 11 – 12 sau 12 – 13 ?

  Reply
 • 19/02/2011 at 1:26 pm
  Permalink

  buna
  Pot participa shi elevii de liceu inscrisi in primul an?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.