COMUNICAT privind calomniile orchestrate cu participarea Romanian Global News | Tudor Cojocariu

COMUNICAT privind calomniile orchestrate cu participarea Romanian Global News

Clubul Liberal pentru R.Moldova își exprimă nedumerirea privind publicarea articolului PL se detașează de acțiunile Clubului Liberal pentru Republica Moldova din Țara Mamă, pe site-ul agenției de presă RGN, precum și a hârtiei neștampilate și nesemnate, datate cu 12 noiembrie 2011 (la 3 zile după lansarea CLM), încărcate astăzi pe același portal, dar niciodată publicată altundeva. Rămâne, așadar, un mister cum de a ajuns un ”comunicat” al PL să fie încărcat pe un singur site, după 3 luni de la scriere.

În condițiile în care mesajele citate de autori drept parte a unui comunicat PL nu au fost publicate pe site-ul oficial al partidului și nici o altă agenție nu a publicat presupusul comunicat, apreciem că RGN s-a dedat unei acțiuni nedemne de dezinformare, aflată în dezacord cu normele elementare de deontologie și etică jurnalistică. Mai mult, considerăm că modul în care au fost formulate mesajele denotă rea-voință și o intenție de intoxicare a opiniei cititorilor.

Prin urmare, CLM nu va comenta conținutul nici unui comunicat al vreunei organizații care nu a fost expediat oficial și care nu a fost publicat pe site-ul oficial al respectivei organizații.

Cu toate acestea, Clubul vine cu următoarele precizări în legătură cu afirmațiile calomnioase și mincinoase ale autorilor anonimi de pe portalul menționat.

Clubul Liberal pentru R.Moldova a fost înființat, precum se menționează și în Declarația de constituire, în urma unei inițiative a unor tineri români de pe ambele maluri ale Prutului care aderă la valorile liberale și europene. Declarația nu conține nici o referire la vreo organizație din R.Moldova și cu atât mai mult la o eventuală susținere primită din partea vreuneia. Prin urmare, nu vedem rostul inițierii unor discuții pe marginea unor asemenea subiecte desuete.

De asemenea, CLM consideră drept insultătoare orice aluzie mincinoasă privind identitatea membrilor Clubului și valorile promovate de aceștia. Or, atât din Declarația de constituire, cât și din activitățile organizate până acum, transpar fără echivoc valorile pe care ni le asumăm și pe care le promovăm: aparținem națiunii române, susținem că nu există o diasporă moldovenească în sensul etnic al conceptului, ci doar una românească și prin urmare, înființarea unui Club Liberal în sensul obișnuit al cuvântului, în Țară, ar constitui o asburditate. Anume din acest motiv, denumirea organizației denotă faptul că este un Club Liberal pentru R.Moldova, primul și singurul cu o asemenea denumire până în acest moment.

În privința celuilalt subiect, mai important, la care s-a făcut referire în articolul anonim, respectiv Raportul CRPE privind bursele acordate de statul român, venim cu următoarele precizări:

–          CLM nu și-a expus vreodată o poziție comună privind Raportul, doar unii dintre membri având ieșiri publice în calitatea lor de studenți, beneficiari de burse, cetățeni liberi sau reprezentanți ai unor ONG-uri. Iar nimeni dintre membrii CLM nu a adoptat vreodată o poziție de natură să blameze politicile statului român de acordare sau creștere a numărului burselor.

–          În acest sens, CLM susține drept necesare următoarele:

a)      Reformarea sistemului de acordare a burselor în sensul mutării accentelor de pe perpetuarea mediocrității, pe stimularea meritocrației și a valorii. Organizarea unei proceduri de admitere mai riguroase care să genereze plusvaloare pe termen mediu și lung, în locul menținerii stării de fapt bazate pe demagogie, populism și dezorganizare promovate de actuala guvernare, ar fi un prim pas.

b)      Aducerea numărului de burse acordate anual în concordanță cu capacitățile reale ale statului român, întru evitarea disfuncționalităților actuale în procesul de admitere care aduc prejudicii grave României, atât din punct de vedere al imaginii, cât și a impactului asupra tinerilor români moldoveni originari din R.Moldova.

c)       Gestionarea eficientă a resurselor statului român, astfel încât un număr cât mai mare de tineri originari din R.Moldova care dau dovadă de performanțe notabile să beneficieze de burse mai mari și avantaje similare tuturor tinerilor români din Țară (burse de merit, accesul la burse europene etc.), fără discriminare și fără încălcarea drepturilor nici unui român, indiferent de originea sa geografică.

d)      O cooperare reală și deschisă dintre instituțiile statului român (Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, MAE, MAI etc.) cu experții, beneficiarii direcți ai burselor și alți actori interesați.

e)      Acordarea dreptului tinerilor originari din RM de a se angaja în România doar în baza permisului de ședere, ceea ce ar contribui la integrarea acestora în societatea românească.

f)        Stimularea de către statul român a integrării reale a tinerilor români moldoveni originari din R.Moldova în societatea românească, prin acordarea unor facilități suplimentare de natură să reducă decalajul cultural și social provocat de zecile de ani de ocupație sovietică. Acordarea unor abonamente la teatre, muzee, săli de expoziție etc., ar fi o soluție viabilă.

CLM solicită agenției RGN să publice prezentul comunicat ținând cont de principiul dreptului la replică.

Departamentul de Comunicare al CLM                                                                                                                                                 6 februarie 2012

Tudor Cojocariu

Development enthusiast | Marketing uplifter

One thought on “COMUNICAT privind calomniile orchestrate cu participarea Romanian Global News

 • 07/02/2012 at 6:37 am
  Permalink

  Aveti in noi aliati ! FAPTE va sta aproape !
  De multe ori RGN a facut pasi gresiti , dar apoi au revenit !
  Noi cei de la FAPTE in doi ani am ajuns la acelasi numar de subscribers (chiar mai mult decat RGN) si avem blogul la 30% vizitatori fata de site-ul RGN !
  Dar avem share de 15% in RM si 7% in RO ceea ce ei nu au !
  FAPTE Bucuresti (intreg. OSIM)

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.